Stalo se

úvodní fotografie - město Litovel | Foto: Daniela Tauberová Více…
V minulém týdnu proběhla krajská kola soutěží ZUŠ v komorní hře žesťových nástrojů a v komorní hře smyčcových nástrojů. Naši žáci získali skvělá umístění. Více…
Na Střední uměleckoprůmyslové škole v Jihlavě - Heleníně se konala 19. 10. 2022 výtvarná soutěž žáků 8. a 9. tříd. Naše žačka Anna Chlumská se neztratila ve velké konkurenci 176 žáků a odnesla si Cenu za originální pojetí (téma - Stroj času). Gratulujeme! Více…
V neděli 29. 5. 2022 se v Centru zelených vědomostí EDEN uskutečnila prezentace bystřických spolků. Mezi nimi se prezentoval i náš spolek ART. Více…
Martin Uher, žák 2. roč. II. stupně ze třídy Inky Pospíšilové, postoupil přes okresní (Bystřice n. P.) a krajské kolo (Jihlava) do celostátního, které se konalo 29.4. 2022 v Turnově. Více…
V pátek 20. 5. 2022 se v Praze konalo Ústřední kolo ve hře na dechové nástroje. Naši školu reprezentoval Tadeáš Polách, žák Štěpána Husáka. Více…
V letošním roce úspěšně ukončí studium v naší škole 34 absolventů I. a II. stupně. Ve čtvrtek 12. 5. se na absolventském koncertě v Kulturním domě představila větší část z nich. Součástí vystoupení byla také výstava sedmi absolventek Výtvarného oboru. Více…
SMYČCOVÝ ORCHESTR N. KYJOVSKÉHO při ZUŠ - 3. MÍSTO V ÚSTŘEDNÍM KOLE SOUTĚŽE SMYČCOVÝCH ORCHESTRŮ Více…
V letošním roce navázali naši mladí výtvarníci z výtvarného oboru bystřické ZUŠ (Všeobecné výtvarné studium) na úspěchy svých předchůdců z minulých let. Více…
V pondělí 25. května byla naše škola přístupná široké veřejnosti. Konal se totiž Den otevřených dveří. Více…
Dne 27. 4. 2022 proběhl na KD koncert s beneficí pro ukrajinskou školu B. M. Ljatošinského v Charkově. Více…
Smyčcový orchestr N. kyjovského při ZUŠ Bystřice n. P. se 1. 4. stal absolutním vítězem krajského kola soutěže ve hře smyčcových orchestrů. Více…
Ve středu 2.3. proběhlo v ZUŠ Velké Meziříčí okresní kolo soutěže ve hře na dechové nástroje. Více…
POZOR, POZOR! Tradiční vánoční soutěž je tady! Protože milujeme Vánoce, akordeon a hlavně vás, tak jsme se rozhodli tolik oblíbenou soutěž zopakovat. Více…
Nejen žáci, ale i my učitelé ZUŠ Bystřice nad Pernštejnem se každý rok účastníme řady vzdělávacích, odborně zaměřených programů. Více…
Ve dnech 17. – 22. srpna 2021 se v Kutné Hoře uskutečnil již 2. ročník akordeonového festivalu Kutnohorský týden akordeonu (KTA). Více…
Také o minulých letních prázdninách proběhlo každoroční prázdninové soustředění žáků akordeonové a klavírní třídy na detašované třídě v Dalečíně. Více…
Poslední školní den byl pro náš smyčcový orchestr slavnostní a radostný, protože z rukou starosty Města Bystřice, Ing. Karla Pačisky, převzal krásné ocenění. Více…
MŠ Pohádka sídlí vedle ZUŠ, proto mají děti při vycházkách možnost slyšet zvuky hudebních nástrojů a zpěv dětí. Více…
V této prezentaci Vám představujeme malý průřez tvorbou žáků výtvarného oboru - vytváříme spoustu různorodých výtvorů - od keramiky, přes malbu na sklo a textil až k obrazům. Více…
Ani pěvecké sbory naší školy - Pramínek, Pramen a Studánka - v průběhu distanční výuky nezahálely! Více…
I přes omezené možnosti se malí a mladí výtvarníci výborně popasovali s 3D tvorbou. Stačila jim k tomu jen punčocha, drát a barvy :-) Více…
Už několik let jezdím se žáky detašované třídy Dalečín zahrát do DPS Jimramov. Také letos jsme tuto akci i přes omezení nechtěli vynechat. Více…
V neděli 26.7.2020 zahráli na pouti v Dalečíně v bohatém doprovodném programu populární písně a skladby žáci akordeonového souboru ZUŠ Bystřice nad Pernštejnem - detašované třídy v Dalečíně pod vedením p. uč. D. Makovské. Více…
O letošních prázdninách se v Kutné Hoře uskutečnil 1. ročník prázdninové akce Kutnohorský týden akordeonu. Výuka pod vedením členů Check Accordion Tria probíhala v místnostech a také na pódiu historické budovy Tylova divadla ve dnech 18. - 23. 8. 2020. Více…
Vyhrajte vánoční gratulaci od Akordeonů s. r.o. a PIGINI a dárek k tomu. Více…
Dne 29.5.2020 proběhlo vyhodnocení soutěže Zkrášlujeme naše město. Jednalo se o návrhy maleb na dvě budovy E-on v Bystřici nad Pernštejnem. Tyto budovy dostanou novou fasádu s realizacemi vysoutěžených návrhů. Více…
V pátek 14. února 2020 v 17.00 se uskutečnil MINI koncert žáků ARTu při ZŠ Jimramov. V krátkém vystoupení se představilo posluchačům všech 7 malých klavírních nadšenců s lidovými písněmi a drobnými přednesovými skladbičkami. Více…
Naše „dechovka“ byla do soutěže nominovaná na základě účinkování v Senátu ČR v květnu 2019. Dechovka nyní nahrála soutěžní příspěvek, který byl posuzován odbornou porotou. Více…
Všechny naše žačky výtvarného oboru, které se hlásily na střední umělecké školy, byly přijaty. A nejen to, umístily se vynikajícím způsobem při talentových zkouškách! Více…
V pondělí 10. 2. proběhlo školní kolo soutěže ve hře na klavír. Naši školu reprezentovalo deset žáků ze tříd p. uč. M. Uhlířové, A. Smětak a D. Makovské. Více…
Dne 29.1.2020 se uskutečnil ve velkém sále ZUŠ společný koncert žáků ze tříd Milady Krásenské, Dity Havlové a Jaromíra Žižky. Více…
Letos nejmladším oceněným dřevěnou medailí kraje Vysočina je jedenáctiletý Tadeáš Polách z Bystřice nad Pernštejnem.Přes svůj nízký věk vyniká jako hráč na trubku, píše se na stránkách kraje u oceněných osobností. Více…
Žákyně akordeonového oddělení Základní umělecké školy – devítiletá Marie Koukalová – se zúčastnila 1. listopadu 2019 pátého ročníku soutěže Mezinárodní akordeonové dny v Praze. Více…
Dvanáct mimořádných osobností si ve čtvrtek 7. listopadu v Horáckém divadle v Jihlavě převzalo z rukou hejtmana Jiřího Běhounka nejvyšší ocenění Kraje Vysočina v podobě kamenné, skleněné a dřevěné medaile Více…
Ve velké konkurenci 153 žáků základních škol se umístily žačky výtvarného oboru bystřické ZUŠ mezi 13 oceněnými žáky. O co šlo? Více…
Úspěch dětí z výtvarného oddělení bystřické ZUŠky v soutěži MISS MODEL 28. květen 2019 byl pro skupinu devatenácti slečen z Bystřice a okolí vskutku mimořádný den. Více…
V sobotu 1. 6. vyjela naše „dechovka“ na festival OPEN ZUŠ do Prahy. V krásném prostředí Valdštejnské zahrady v Senátu parlamentu ČR koncertovali naši žáci jako reprezentanti za Kraj Vysočina. Více…
Základní umělecká škola má ve šk. roce 2018/19 celkem 34 absolventů, kteří úspěšně ukončili I. nebo II. stupeň uměleckého vzdělávání. Více…
Již od podzimu se všichni kluci a holky – mladí muzikanti našeho dechového orchestru ZUŠ v Bystřici nad Pernštejnem těšili na květen, kdy se vydají předvést své hráčské umění a naši českou dechovou hudbu na mezinárodní festival Alte Kameraden. Více…
Dne 27. 3. 2019 proběhlo v prostorách ZUŠ Velké Meziříčí krajské kolo soutěže MŠMT ve hře na akordeon, komorní a orchestrální akordeonové hře. Více…
18. 3. 2019 se pod záštitou MAP uskutečnil v ZUŠ Bystřice nad Pernštejnem nádherný koncert. Více…
Ve čtvrtek dne 14.3.2019 proběhla v naší škole již tradiční besídka žáků hudebního oboru. V programu se představili mimo jiné také sólisté a komorní uskupení, která budou reprezentovat naši školu v krajských kolech letošní soutěže ZUŠ. Více…
Dne 14.2.2019 proběhlo v prostorách ZUŠ Jana Štursy v Novém Městě na Moravě okresní kolo celostátní soutěže ZUŠ ve hře na akordeon. Naši školu v tomto klání reprezentovali 3 sólisté a 2 komorní uskupení. Více…
Dne 27. 2. se tři komorní tělesa naší školy představila se soutěžním repertoárem ve školním kole celostátní soutěže ZUŠ ve hře komorních souborů s převahou dechových nástrojů. Více…
Ve vánočně laděném programu tradičního koncertu ZUŠ v KD se představili žáci hudebního oboru v sólových výstupech i v rámci rozmanitých komorních uskupení. Více…
V neděli 28.10.2018 byl bystřický kulturní dům místem, kde jsme si připomněli 100leté výročí založení ČSR. V naprosto ojedinělém programu zazněly prvorepublikové melodie, které zahráli či zazpívali žáci naší školy - sólisté i komorní uskupení. Více…
V září dostaly slečny z výtvarného oboru skvělou příležitost ukázat svoje umění a vlastnoručně navržené a namalované šaty na opravdové módní přehlídce vedle profesionálních modelek. Více…
Už po několikáté zahajoval odpolední hudební blok pouti v Dalečíně (29. července 2018) akordeonový soubor „DALEČÍN“ při detašované třídě naší ZUŠ, pod vedením p. uč. Dany Makovské. Více…
Na konci šk. roku 2017-2018 se v KD BnP v malém sále konal v podvečer klavírní koncert. Více…
Městské muzeum v Bystřici nad Pernštejnem bylo místem vzácného setkání žáků čtyř tříd klávesového oddělení, učitelů, rodičů. V bohatém programu se představily děti ze tříd Dity Havlové, Milady Krásenské, Dany Makovské a Jaromíra Žižky. Více…
Každoročně se ve Vysokém Mýtě koná národní soutěžní přehlídka dechových orchestrů – Čermákovo Vysoké Mýto. Do letošního, již 26. ročníku přehlídky byl odbornou porotou vybrán i dechový orchestr z Bystřice nad Pernštejnem. Více…
V letošním školním roce se Pramenu podařilo probojovat na Celostátní přehlídku školních dětských pěveckých sborů do Uničova. Přehlídka probíhala již od pátečního odpoledne 25. 5., kdy svoje soutěžní vystoupení představilo prvních 7 zástupců krajů. Více…
Stejně jako v loňském školním roce se i letos naše škola zúčastnila akce ZUŠ OPEN - celostátního happeningu základních uměleckých škol ve veřejném prostoru. Více…
Ve dnech 3. – 6. 5. 2018 proběhlo ústřední kolo ve hře na dechové nástroje. Z naší školy se do tohoto kola probojovali dva žáci ze třídy pana učitele Štěpána Husáka: Tadeáš Polách – hra na trubku a František Pavelka - hra na tenor. Více…
Ve dnech 2. 5. - 4. 5. 2018 proběhl v naší škole zápis do prvních tříd hudebního a výtvarného oboru ve šk. roce 2018/2019. Výsledky talentových zkoušek budou všem rodičům zaslány emailem nejpozději do 31. 5. 2018. Více…
Dne 26. 4. 2018 byl bystřický kulturní dům místem, odkud se mohly děti mateřských a základních škol vydat na skutečnou hudební cestu kolem světa. Více…
Ve středu 28.3. jsme se stali organizátory Krajské přehlídky pěveckých sborů ZŠ, ZUŠ a SŠ Kraje Vysočina. Představilo se celkem 10 sborů, velkou radost jsme měli z úspěchu pěveckého sboru Pramen, který postoupil do ústředního kola v Uničově. Blahopřejeme! Více…
Ve středu 28. března 2018 byla ve Valdštejnském paláci udělena 40 vynikajícím pedagožkám a pedagogům Medaile MŠMT, nejvyšší ocenění v oblasti školství, Ocenění převzali medaili z rukou ministra školství, mládeže a tělovýchovy Roberta Plagy. Více…
V krajském kole soutěže MŠMT pro žáky ZUŠ ve hře na dechové nástroje, které proběhlo 27. 3. 2018 v Jihlavě, se naši dva soutěžící žáci umístili velmi dobře, jejich výkony ohodnotila porota jako mimořádné a doporučila je k postupu do celostátního kola. Více…
V pátek 23.3.2018 se v Kulturním domě představil Dechový orchestr ZUŠ pod vedením dirigenta Štěpána Husáka ve svém již tradičním jarním koncertu. Zazněly skladby jak z dlouhodobého repertoáru orchestru, tak i nově nastudované. Více…
V krajském kole, které se konalo 23. 3. 2018 v Jihlavě, naši školu reprezentovaly dvě komorní dua a sólista Martin Uher, všichni ze třídy p. uč. Inky Pospíšilové. Více…

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru