Taneční obor

 

      Taneční obor nabízí žákům komplexní a systematické taneční vzdělávání, které rozvíjí tělesné i mentální schopnosti žáka. Rozvíjí pohybové nadání a talent pro neverbální umělecké vyjadřování. Žáci tanečního oboru v průběhu studia poznávají všechny taneční styly a v rámcí tanečních a choreografických sestav se učí intenzivně vnímat hudbu. Žáci jsou vedeni k přirozenému pohybovému projevu, rozvíjení tvořivosti, vnímání prostoru a sociálnímu cítění. Výuka probíhá v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem ČR pro ZUŠ, podle školního vzdělávacího programu.

 

       Vyučování probíhá formou kolektivní výuky v malých skupinách 10 – 15 žáků v rozsahu 2 – 4 lekcí (1 lekce 45 minut), a to 1x nebo 2x týdně.

 

Výuka se člení na:

       Přípravné studium                  (5 – 7 let)                   2 vyučovací hodiny týdně

       Základní studium I. stupně    (7 – 14 let)                  3 vyučovací hodiny týdně

       Základní studium II. stupně   (14 – 19 let)                4 vyučovací hodiny týdně

 

Vyučované předměty:

       Taneční průprava

       Taneční gymnastika

       Současný tanec

       Klasická taneční technika

       Lidový tanec

       Choreografický ateliér

       Taneční praxe

 

Taneční obor vede p. učitelka Kristýna Křemenáková, DiS

 

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru