Výsledky krajských kol soutěží

V minulém týdnu proběhla krajská kola soutěží ZUŠ v komorní hře žesťových nástrojů a v komorní hře smyčcových nástrojů. Naši žáci získali skvělá umístění.
Výsledky krajských kol soutěží

KRAJSKÉ KOLO SOUTĚŽE VE SBOROVÉM ZPĚVU

V pátek 31. 3. 2023 se naše ZUŠ stala pořadatelem Krajského kola soutěže ve sborovém zpěvu, kterou vyhlašuje MŠMT. Poslední březnový den se podařilo uskutečnit krásnou akci, na kterou se z celého našeho kraje sjelo 11 sborů v celkovém počtu 300 zpěváků, sbormistrů a korepetitorů. K naší velké radosti do ústředního kola postoupila komorní Studánka pod vedením Mgr. Kateřiny Pospíšilové, PhD. a pojede naše město reprezentovat v květnu do Litomyšle. Rádi bychom poděkovali všem, kteří se podíleli na zdárném průběhu soutěžního klání - Kraji Vysočina, Městu Bystřice n. P. a Ústřední umělecké radě ČR, za finanční záštitu, Lahůdkám Gurmán a JeT velkoobchod za zajištění občerstvení pro účinkující, KD za poskytnutí zázemí a technickou spolupráci a všem kolegům naší ZUŠ, kteří nabídli pomocnou ruku  Odměnou pro realizační tým byla pochvalná slova nejen odborné poroty, ale i kolegů z jiných ZUŠ, za vynikající zajištění akce, přesahující hranice našeho města. Přejeme komorní Studánce hodně úspěchů v ústředním kole a těšíme se třeba za 3 roky na další ročník soutěže. 
 

 

KRAJSKÉ KOLO V KOMORNÍ HŘE ŽESŤOVÝCH NÁSTROJŮ

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru