Výtvarný obor

Vážení rodiče a přátelé umění, vítáme Vás v sekci věnované výtvarnému oboru naší ZUŠ. V rámci výtvarného umění nabízíme žákům dvě studijní zaměření:

 

  • Výtvarný obor (výtvarné umění v kresbě, malbě, keramice, objektové tvorbě, textilní tvorbě …)
  • Multimédia a grafika (výtvarné umění ve fotografii, videu, animaci a grafickém zpracování …)

Výtvarný obor vede Mgr. Libuše Zítková. Obor, který vystudovala, se nazývá „Užitá malba v architektuře, propagaci a scénografii“. Několik let byla tzv. „na volné noze“ a tvořila především v oblasti textilní malby, designu v interiéru (např. design skla, kovu) a v oblasti volné tvorby. To, co ve své tvorbě dosáhla, ono „know-how“, se snaží předávat i svým žákům. Vede je k pravidelné prezentaci vlastní tvorby nejen na výstavách, ale i na módních přehlídkách. Výborné výsledky žáků lze také sledovat při srovnání úspěšnosti při přijímání na střední umělecké školy, kdy se naši žáci pravidelně umisťují na nejpřednějších místech v talentových zkouškách.

Multimédia a grafiku vyučuje Mgr. Helena Břízová. Oboru se věnovala na Střední škole Vizuální tvorby se zaměřením na počítačovou grafiku, branding design a počítačovou grafiku a dále na Pedagogické fakultě v Hradci Králové v oboru výtvarná výchova. Ve spolupráci s Univerzitou Hradec Králové se spolupodílela na vzniku projektů a analýz, včetně práce na odborné publikaci v oblasti využívání internetové produkce dětmi.

To, co ve výtvarném zaměření považujeme za důležité, jsme se snažili shrnout do několika málo bodů. Tyto body najdete v sekci „Charakteristika oboru“. Jsme přesvědčeni, že je pro rodiče a všechny ty, kteří se o dění ve výtvarném oboru zajímají, velmi užitečné si tyto body pročíst, aby pochopili, kudy se naše snažení ubírá a pochopili také odlišnost umělecké školy od zájmového kroužku. Tak, jak doufáme, dojde k ještě většímu vzájemnému porozumění.


Zobrazení: Alba | Podle data

Výtvarný obor


Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru