O škole

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM

Základní umělecká škola v Bystřici nad Pernštejnem poskytuje základní hudební a výtvarné vzdělání pro budoucí studenty středních i vysokých škol umělecky a pedagogicky zaměřených, pro budoucí studenty konzervatoří, fakult výtvarného umění, architektury, ale především pro všechny zvídavé a kreativní děti s chutí zpívat, hrát, malovat, tvořit...

Během studia mají děti možnost aktivně se podílet na kulturním životě ve městě, soutěžit v rámci celé republiky i v zahraničí, zahrát si s orchestry a soubory po naší vlasti  i v zahraničí, vystavovat své práce na vernisážích, výstavách. Výuka dává dětem možnost účelně  využít svůj volný čas pro další vzdělání, pro výchovu v kultivovaného a vnímavého člověka.

ZUŠ Bystřice nad Pernštejnem je výběrovou školou, poskytující umělecké vzdělání v hudebním a výtvarném oboru. Navštěvuje ji celkem 405 žáků ve věku 5 až 18 let. Studium nabízí dva přípravné ročníky pro děti ve věku 5 - 6 let, první stupeň studia je pro žáky 7 - 14 leté a druhý stupeň pro studenty 15 - 18 leté. Na základě předpokladů a talentu si žáci postupně osvojují schopnost vlastního hudebního projevu hrou na zvolený hudební nástroj či zpěvem, nebo rozvíjejí schopnost vlastní výtvarné tvorby. Výuka probíhá individuálně nebo v malých skupinách na základě školního vzdělávacího programu a široce rozvíjí schopnosti dítěte ve všech humanitních oborech.  

V současnosti je výuka organizována v hlavní budově ZUŠ Bystřice nad Pernštejnem a v dalších pěti pobočkách - detašovaných pracovištích:

  • ZUŠ Bystřice nad Pernštejnem, Nádražní 1300 / hudební a výtvarný obor
  • Dalečín / akordeon, klavír
  • Dolní Rožínka / dechové nástroje, klavír, zpěv
  • Rožná / zobcová flétna, klavír, akordeon
  • Strážek / klavír, dechové nástroje
  • Štěpánov nad Svratkou / klavír, keyboard

OZVĚNY ZUŠ OPEN 2017 V BYSTŘICI N. P.

PlakátDne 30. 5. 2017 proběhlo v našem městě zahájení prvního ročníku celostátního happeningu základních uměleckých škol ČR, a to za účasti hlavních osobností, které jsou patrony celého projektu - mezzosopranistky Magdaleny Kožené a generálního ředitele České filharmonie Davida Marečka.  V pestrém a velmi atraktivním programu účinkovalo sedm ZUŠ krajů Vysočina a Jihomoravského, které představily svou činnost, žákovská tělesa, orchestry i sólisty. Základní umělecké školy a účinkující přijel podpořit náměstek hejtmana Kraje Vysočina Pavel Pacal a starosta města BnP Karel Pačiska.

 

Fotogalerie z akce: fotografie Miroslava Pálkyfotografie Miroslava Zonygy, fotografie Hany Císařové

Prohlédněte si plakát k zahajovacímu koncertu.

Naše škola je součástí projektu ZUŠ Open

Do historicky prvního celostátního happeningu ZUŠ Open se zapojilo 355 základních uměleckých škol z celé ČR. Jednou z nich je také naše ZUŠ, která se 30. května 2017 připojIla k veřejné prezentaci uměleckých škol napříč celou ČR.

ZUŠ Open je projekt, který iniciovala světově proslulá mezzosopranistka Magdalena Kožená. „Základní umělecké školy tvoří kořeny naší kulturnosti, naší lásky k umění. Ve světovém měřítku jsou zcela unikátním vzdělávacím systémem, který je třeba hýčkat, rozvíjet a podporovat“, řekla o uměleckém školství M. Kožená. Více informací o ZUŠ OPEN.

60. VÝROČÍ ZALOŽENÍ ZUŠ BYSTŘICE N. P.

Obrázek nástrojůZákladní umělecká škola v Bystřici nad Pernštejnem oslavila v říjnu 2016 výročí 60. let od svého založení v roce 1956. Výročí školy proběhlo v sobotu 1. října 2016 a my děkujeme všem, kteří nás přišli podpořit a kteří nám pomáhají nejen ve dny sváteční, ale i v ty všední.

Prohlédněte si fotogalerii z oslav školy.

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru