Přijímací řízení a zápis žáků

Kliknutím na odkaz zobrazíte přihlášku do ZUŠ:

Elektronická přihláška

 

Pro přihlášení žáka ke studiu je nutné nejpozději do 9. 5. 2022 vyplnit formulář přihlášky a odeslat elektronicky škole (tlačítko Odeslat přihlášku).

Po uplynutí lhůty stanovené pro přijímací řízení (od 25. 4. do 9. 5. 2022) vás budeme kontaktovat na mailové adrese, kterou uvedete v přihlášce. Věnujte prosím velkou pozornost správnosti při vyplňování. Následně s vámi domluvíme schůzku, na které ověříme studijní předpoklady dítěte (talentová zkouška). Více informací najdete zde:

 

Požadavky k talentové zkoušce do hudebního, výtvarného nebo tanečního oboru

Organizace přijímacího řízení

Zařazování žáků ke studiu

Pokud potřebujete poradit s vyplněním přihlášky, shlédněte tohoto videoprůvodce nebo kontaktujte administrátora školy: Mgr. Lenka Macháčková, 736 540 894.

Údaje jsou důvěrné podle zákona č. 256/1992 Sb. o ochraně osobních údajů v informačních systémech, zákona č. 106/1999 Sb. o osobním přístupu k informacím a zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů. Vzdělávání v základní umělecké škole upravuje zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), který školám ukládá povinnost získávat, spravovat a uchovávat osobní údaje žáků a jejich zákonných zástupců. Dále vyhláška č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání a školní řád. Přihlášku do ZUŠ je oprávněn vyplnit pouze zákonný zástupce žáka nebo zletilý žák. Odesláním Přihlášky do ZUŠ prohlašujete, že vyplněné údaje jsou úplné a pravdivé, a vyjadřujete svůj souhlas s jejich zpracováním školou.

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru