Jdi na obsah Jdi na menu
 


POZVÁNKA NA AKCE, KTERÉ PRO VÁS PŘIPRAVUJEME

Vítáme Vás na stránkách naší školy

Základní umělecká škola v Bystřici nad Pernštejnem poskytuje požadovaný stupeň základního hudebního a výtvarného vzdělání pro budoucí studenty středních i vysokých škol umělecky a pedagogicky zaměřených, pro budoucí studenty konzervatoří, fakult výtvarného umění, architektury...

Během studia mají děti možnost aktivně se podílet na kulturním životě ve městě, soutěžit v rámci celé republiky i v zahraničí, zahrát si s orchestry a soubory po naší vlasti  i v zahraničí, vystavovat své práce na vernisážích, výstavách. Výuka dává dětem možnost účelně  využít svůj volný čas pro další vzdělání, pro výchovu v kultivovaného a vnímavého člověka.

ZUŠ Bystřice nad Pernštejnem je výběrovou školou, poskytující umělecké vzdělání v hudebním a výtvarném oboru. Navštěvuje ji celkem 405 žáků ve věku 5 až 18 let. Na základě předpokladů a talentu si žáci postupně osvojují schopnost vlastního hudebního projevu hrou na zvolený hudební nástroj či zpěvem, nebo rozvíjejí schopnost vlastní výtvarné tvorby. Výuka probíhá individuálně nebo v malých skupinách na základě školního vzdělávacího programu a široce rozšiřuje schopnosti dítěte ve všech humanitních oborech.  

V současnosti je výuka organizována v hlavní budově ZUŠ Bystřice nad Pernštejnem a v dalších pěti pobočkách - detašovaných pracovištích.

  • ZUŠ Bystřice nad Pernštejnem, Nádražní 1300 / hudební a výtvarný obor
  • Dalečín / akordeon, klavír
  • Dolní Rožínka / dechové nástroje, klavír
  • Rožná / zobcová flétna, klavír, zpěv
  • Strážek / klavír, dechové nástroje
  • Štěpánov nad Svratkou / klavír, keyboard, zpěv