Jdi na obsah Jdi na menu
 


POZVÁNKA NA AKCE, KTERÉ PRO VÁS PŘIPRAVUJEME

Vítáme Vás na stránkách ZUŠ Bystřice n. P.

Záklobraz-rossi-bez-textu.jpgadní umělecká škola v Bystřici nad Pernštejnem oslavila výročí 60. let od svého založení v roce 1956. Výročí školy proběhlo v sobotu 1. října 2016 a my děkujeme všem, kteří nás přišli podpořit a kteří nám pomáhají nejen ve dny sváteční, ale i v ty všední. Fotogalerii z oslav školy si můžete prohlédnout ZDE.

Naše škola je součástí projektu ZUŠ Open

Do historicky prvního celostátního happeningu ZUŠ Open se zapojilo 350 základních uměleckých škol z celé ČR. Jednou z nich je také naše ZUŠ, která se 30. května 2017 připojí k veřejné prezentaci uměleckých škol napříč celou ČR.

300x300.gifZUŠ Open je projekt, který iniciovala světově proslulá mezzosopranistka Magdalena Kožená. Projekt získal záštitu ministra kultury ČR pana Daniela Hermana. Dále se těší z podpory významných osobností, jako je rektor Akademie múzických umění v Praze Doc. Jan Hančil, rektor Janáčkovy akademie múzických umění v Brně Ivo Medek a předseda Svazu měst a obcí ČR pan František Lukl.  Kromě generálního mediálního partnera České televize a Českého rozhlasu projekt také získal podporu Svazu měst a obcí ČR.

 

O NÁS

Základní umělecká škola v Bystřici nad Pernštejnem poskytuje požadovaný stupeň základního hudebního a výtvarného vzdělání pro budoucí studenty středních i vysokých škol umělecky a pedagogicky zaměřených, pro budoucí studenty konzervatoří, fakult výtvarného umění, architektury, ale především pro všechny zvídavé a kreativní děti s chutí zpívat, hrát, malovat, tvořit...

Během studia mají děti možnost aktivně se podílet na kulturním životě ve městě, soutěžit v rámci celé republiky i v zahraničí, zahrát si s orchestry a soubory po naší vlasti  i v zahraničí, vystavovat své práce na vernisážích, výstavách. Výuka dává dětem možnost účelně  využít svůj volný čas pro další vzdělání, pro výchovu v kultivovaného a vnímavého člověka.

ZUŠ Bystřice nad Pernštejnem je výběrovou školou, poskytující umělecké vzdělání v hudebním a výtvarném oboru. Navštěvuje ji celkem 405 žáků ve věku 5 až 18 let. Studium nabízí dva přípravné ročníky pro děti ve věku 5 - 6 let, první stupeň studia je pro žáky 7 - 14 leté a druhý stupeň pro studenty 15 - 18 leté. Na základě předpokladů a talentu si žáci postupně osvojují schopnost vlastního hudebního projevu hrou na zvolený hudební nástroj či zpěvem, nebo rozvíjejí schopnost vlastní výtvarné tvorby. Výuka probíhá individuálně nebo v malých skupinách na základě školního vzdělávacího programu a široce rozvíjí schopnosti dítěte ve všech humanitních oborech.  

V současnosti je výuka organizována v hlavní budově ZUŠ Bystřice nad Pernštejnem a v dalších pěti pobočkách - detašovaných pracovištích.

  • ZUŠ Bystřice nad Pernštejnem, Nádražní 1300 / hudební a výtvarný obor
  • Dalečín / akordeon, klavír
  • Dolní Rožínka / dechové nástroje, klavír, zpěv
  • Rožná / zobcová flétna, klavír
  • Strážek / klavír, dechové nástroje
  • Štěpánov nad Svratkou / klavír, keyboard, zpěv