Jdi na obsah Jdi na menu
 


Pro rodiče - iZUŠ

OMLUVENÍ ŽÁKA - ZDE

Použijte omluvenku prostřednictvím iZUŠ a zašlete ji vyučujícímu předmětu, ve kterém chcete žáka omluvit.

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ DO HUDEBNÍHO NEBO VÝTVARNÉHO OBORU - ZDE

PŘIHLÁŠKA KE STUDIU - ZDE

Kliknutím na odkaz zobrazíte přihlášku do ZUŠ. Po vyplnění formulář odešlete (tlačítko Odeslat přihlášku), vyplněnou přihlášku vytiskněte, podepište a přineste do ZUŠ, kde Vám budou sděleny potřebné konkrétní informace pro daný školní rok a zvolený obor. O doručení přihlášky budete také informováni zprávou na zadané e-mailové adresy.

Pokud potřebujete poradit s vyplněním přihlášky, shlédněte tohoto video průvodce nebo  kontaktujte správce systému.

Údaje jsou důvěrné podle zákona č. 256/1992 Sb. o ochraně osobních údajů v informačních systémech, zákona č. 106/1999 Sb. o osobním přístupu k informacím a zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů. Vzdělávání v základní umělecké škole upravuje zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), který školám ukládá povinnost získávat, spravovat a uchovávat osobní údaje žáků a jejich zákonných zástupců. Dále vyhláška č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání a školní řád. Přihlášku do ZUŠ je oprávněn vyplnit pouze zákonný zástupce žáka nebo zletilý žák. Odesláním Přihlášky do ZUŠ prohlašujete, že vyplněné údaje jsou úplné a pravdivé, a vyjadřujete svůj souhlas s jejich zpracováním.